Česká republika

Kierowca – Dostawca

DoDo to najdynamiczniej rozwijający się czeski startup w zakresie logistyki dostaw ostatniej mili. Działamy w 5 krajach i obsługujemy 50 miast, posiadamy 1200 kurierów i flotę ponad 600 samochodów. Dzięki nam sprzedawcy mogą skutecznie i przy minimalnych kosztach rozwiązać problemy związane z dostawami “last mile”. Nasza flota kurierów oraz unikalny system technologiczny gwarantuje, że towary trafiają do klientów szybko, bezpiecznie i niezawodnie. Z naszych usług w różnych krajach korzysta kilkudziesięciu sprzedawców w tym duże sieci detaliczne min. TESCO, KFC, KOSIK, MALL. www.idodo.pl

Dołącz do naszego teamu jako kurier!

Twoje zadania :

 

Oferujemy :

 

Wymagamy :

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Are you interested?

Fill out this simple form

After you send it we will invite you to a personal meeting.

Basic info about you

Include your CV *
Or you can write us something about you
The message has been sent! We will get back to you soon! ;)
Oops :( Something bad happened! Try to refresh the page and fill in the form again please.
Please fill in all the mandatory fields!
Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost DoDo Czech s.r.o., IČO: 24128848, se sídlem Pernerova 702/39, 186 00 Praha 8 - Karlín, a její partneři Kurýrka s.r.o. (zastoupena Petr Šmigol), Laco Czech s.r.o. (zastoupena Ladislav Markusek), Royal Delivery s.r.o. (zastoupena Sabina Eltshnerová), FISMO logistics s.r.o. (zastoupena Tomáš Smolík), Hlaváč Transport s.r.o. (zastoupena Michael Hlaváč), jakožto správci, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:(i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.